Güvenlik

Siber Suçlar Nasıl Şikayet Edilir?

Siber suç ve Siber suçlu nedir? Siber suçlara neler girer? Siber suçların cezaları nedir? Siber suçlar nereye şikayet edilir? Siber suçlar şikayet dilekçesi nereye verilir?

5
(2)

Siber suçlar nasıl şikayet edilir yazımızda siber suçların kapsamı, cezası, siber suçların nereye şikayet edileceği ve siber suç dilekçesinin nasıl yazılması gerektiği hakkında kapsamlı bir anlatım yapacağız.

Siber Suç, bir bilişim sisteminin güvenliğini, buna bağlı verileri yada kullanıcısını hedef alan ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen suçlar bütünüdür.

Siber suç, suç teşkil edilen durumun elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile ortaya çıkmaktadır. Siber suçların arkasında bir birey yada gruplar bulunur.

Siber suçlu, siber suç teşkil eden bir durumu bilişim sistemleri üzerinden işleyen kişilere denmektedir.

Siber suçlara neler girer?

Siber suçlar temel olarak 2 bölümde değerlendirilir.

 • Bilgisayarları hedef alan suç faaliyetleri: Bu tür siber suçlar genelde virüs ve diğer kötü amaçlı yazılım türlerini içerir.
 • Bilgisayar kullanarak başka suçlar işlemek için yapılan suç faaliyetleri : Bu tür siber suçlarda ise siber suçlular kötü amaçlı yazılımları, yasa dışı bilgileri veya yasa dışı görüntüleri yaymak için kullanırlar

Siber suç çeşitlerini ise şu şekilde kategorize edebiliriz.

 • E-posta ve internet dolandırıcılığı.
 • Kimlik dolandırıcılığı.
 • Finans veya kart bilgilerinin çalınması.
 • Kurumsal verilerin çalınması ve satılması.
 • Siber saldırı tehdidinde bulunarak para sızdırılması. (Bakınız: DDoS Saldırısı nedir, nasıl atılır, DDoS saldırısı nasıl anlaşılır?)
 • Fidye yazılımı saldırıları ile para istenmesi.
 • Siber casusluk yoluyla devlet veya şirket verilerine sızılması.

Bilişim suçları, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nda detaylı olarak düzenlenmiştir.  5237 sayılı TCK’nin 16. Bölümü (TCK 243-244-245 ve 246 maddeleri) “Bilişim Alanında Suçlar” başlığını taşımaktadır.

Buna göre:

 • Bilişim Sistemine Girme Suçu (TCK m. 243)
 • Sistemi Engelleme, Bozma Verileri Yok Etme Veya Değiştirme Suçu (TCK m. 244)
 • Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu: Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması eylemleri bağımsız bir suç tipi olarak düzenlenmiştir. (TCK m. 245)
 • Yasak Cihaz veya Program Kullanma Suçu (TCK m. 245/a)

kapsamında siber suç sayılmaktadır.

Siber suçların cezaları nedir?

5237 sayılı TCK’nin 16. Bölümünde yer alan TCK 243-244-245 ve 246 maddelerine göre:

Siber Suçlar Nasıl Şikayet Edilir?

Bilişim Sistemine Girme Suçu Cezası (TCK m. 243)

 • Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.
 • Fıkra-Yukarıda ki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.
 • Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Sistemi Engelleme, Bozma Verileri Yok Etme Veya Değiştirme Cezası (TCK m. 244)

 • Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren var olan verileri başka bir yere gönderen kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Bu fiille bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşa ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde iki yıldan altı aya kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Cezası (TCK m. 245)

 • Başkasına ait bir banka veya kredi kartını her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse kartı sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
 • Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
 • Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
 • Birinci fıkrada yer alan suçun. a- Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birisinin. b- Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın. c- Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.
 • Birinci Fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

TCK m. 245/a – Yasak Cihaz veya Program Kullanma Suçu Cezası (TCK m. 245/a)

Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun; bilişim suçları ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Siber suçlar nasıl şikayet edilir?

Siber suçlar ihbarı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde kurulan İnternet Bilgi İhbar Merkezi (https://www.ihbarweb.org.tr/) aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Siber Suçlar Nasıl Şikayet Edilir?

Bunun yanında bulunduğunuz yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine şikayette bulunabilirsiniz.

Siber suçlar şikayet dilekçesi nereye verilir?

Siber suçlar ile ilgili şikayet dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine verebilirsiniz.

Siber suçların çeşitliliği dolayısı ile matbu bir siber suç şikayet dilekçesi örneği bulunmamaktadır.

Siber suç şikayet dilekçesi‘ni aşağıda belirttiğimiz hususlara göre sizde yazabilirsiniz.

 • Suçun işlendiği tarih ve ayrıntılı saat bilgisi (dakika dahil),
 • Suçun ispatını sağlayabileceğiniz bilgisayar çıktıları, dijital materyaller,
 • Siber suçlunun kimliğini biliyorsanız isim ve adres bilgisi,

dilekçe ekinde savcılık yada emniyet makamına sunulmalıdır.

Siber suçlara ilişkin şikayetin Cumhuriyet Savcılığına intikal etmesi ile soruşturma aşaması başlatılacaktır. Savcılık makamı gerçekleştirilen eyleme ve varsa oluşan zararlara bağlı olarak gerekli araştırma ve incelemeleri yapacak ve delilleri toplayacaktır.

Savcılık soruşturmasından sonra dava açılacaktır. Siber suçlara Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemeleri bakmaktadır.

Buradaki yazımızda Distributed Denial of Service Attack yani DDoS saldırısı nedir, DDoS nasıl atılır, DDoS nasıl önlenir gibi bir çok sorunun cevabını bulabilirsiniz.

Siber suçlar hakkında sık sorulan sorular

Siber Suç nedir?

Siber Suç, bir bilişim sisteminin güvenliğini, buna bağlı verileri yada kullanıcısını hedef alan ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen suçlar bütünüdür.

Siber Suçlu kime denir?

Siber suçlu, siber suç teşkil eden bir durumu bilişim sistemleri üzerinden işleyen kişilere denmektedir.

Siber suçlar nereye şikayet edilir?

Siber suçlar ihbarı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde kurulan İnternet Bilgi İhbar Merkezi (https://www.ihbarweb.org.tr/) aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
Bunun yanında bulunduğunuz yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine şikayette bulunabilirsiniz.

Siber suçlara hangi mahkeme bakar?

Siber suçlara Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemeleri bakmaktadır.

Son güncelleme: 4 Ocak 2022

Bu yazıya kaç yıldız verirsin?

Lütfen değerlendir!

Yazının puanı: 5 / 5. Toplam oylayan: 2

Bu yazıya şimdiye kadar puan veren olmamış. İlk sen puanlamak ister misin?

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu

ZoomTekno'dan ayrılıyorsunuz!

Bekleyin...
adresine 10 saniye içinde yönlendirileceksiniz...

Devam etmek için yukarıdaki linke tıklayın yadabağlantıyı iptal edin.