Inovasyon Nedir? En iyi Inovasyon Örnekleri

Inovasyon nedir, neden yapılır, Inovasyonun önemi nedir, Inovasyon çeşitleri ve Inovasyon örnekleri...

En basit tanımıyla yeni bir fikir geliştirme ve bunu uygulama olarak da bilinen Inovasyon nedir, neden yapılır, Inovasyonun önemi nedir, Inovasyon çeşitleri ve Inovasyon örnekleri hakkında detaylı bilgileri yazımızda bulacaksınız.

Teknolojinin bir köşesinden siz de tuttuysanız Inovasyon kavramı karşınıza mutlaka çıkmıştır. 

Inovasyon nedir?

Inovasyon (Latince: Innotavus) (İngilizce: Innovation), Türkçe karşılık itibari ile yenilik anlamında kullanılmaktadır. ancak Inovasyon sadece yenilik demek değildir. Inovasyon icat da değildir.  Inovasyon bilim ve teknolojinin, toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesidir.

Inovasyon , yenileştirme, geliştirme, değiştirme ve daha verimli süreçler kullanılarak ürünler ya da hizmetler yaratıp bu yaratıcı fikirlerin yada buluşların ekonomik alanlara uygun hale getirilip uygulanmasıdır.

Bir fikrin inovasyon olarak tanımlanması için daha önce bir başkası tarafından yapılmamış olmaması gerekir.

Inovasyon neden yapılır? Inovasyon neden önemlidir?

Inovasyon , sıkı rekabet ortamında mücadele eden yapıların kar etmenin yanı sıra var olması için yapılır. Yani bir yapının ticari hayatında başarıya ulaşabilmesi için Inovasyon anahtar faktördür ve ticari faaliyetin gerçekleştiği tüm alanlarda söz konusudur.

Kaç çeşit Inovasyon var? Inovasyon türleri nelerdir?

Inovasyon türleri genel olarak 4’e ayrılır.

  1. Ürün Inovasyonu : İşletmeler ve şirketler tarafından pazara sunulan ürünlerden farklı ve daha gelişmiş bir ürünün geliştirilmesi işlemidir. Ürün inovasyonu için cesaret, uyumlu ekip çalışması, tutarlılık, kararlılık, disiplin ve odaklanma gereklidir. Ürün inovasyonu’ nun gerçekleştirilmesi için her zaman yeni bir ürünün üretilmiş olmasına gerek yoktur. İşletmenin mevcut ürünü üzerinde etkili değişiklik ve geliştirmeler yapması operasyonu da ürün İnovasyonu olarak kabul görebilir.
  2. Pazarlama Inovasyonu : Pazara sunulmak için hazır olan ürün veya hizmetlerin pazara etkili şekilde sunulmasıdır. Pazarlama İnovasyonu oldukça geniş bir alandır. Örneğin bir ürünün müşteriyi çekecek şekilde yaratıcı bir ambalajla sunmasını dahi pazarlama inovasyonunun içerisinde kabul edilebilir. Montaja hazır mobilya ürünlerinin kurucu olan IKEA pazarlama inovasyonu örnekleri denildiğinde akla ilk gelebilecek firmalardan biridir.
  3. Hizmet Inovasyonu : İşletme ve şirketler tarafından pazarda yer alan bir hizmetin yenilerek gelişmiş çözümler sunmasıdır. Tıpkı ürün inovasyonunda olduğu gibi hizmet inovasyonunun gerçekleşmesi için de yeni bir hizmetin sunulmasına gerek yoktur. İşletmeler mevcut hizmetlerine de farklı bir bakış açısı ve hizmet anlayışı geliştirerek müşterilerine sunabilir. Bir hastanenin laboratuvar sonuçlarını internete yüklemesi veya cep telefonu gibi iletişim cihazınıza mesaj göndermesi hizmet inovasyonu örneğidir.
  4. Organizasyonel Inovasyon : İşletme ve şirketler ürün veya hizmetler geliştirir/üretirler. Bu işletmelerin rekabet avantajı yakalaması, rakiplerinin önüne çıkması ve bunu korumak için uyguladığı İnovasyon ve iş yapış şekilleridir.

Bunların yanısıra Sürekli inovasyon, Ulusal inovasyon, Yaratıcı inovasyon, Teknolojik inovasyon, Sosyal inovasyon ve Tersine inovasyon türleri de mevcuttur.

Sürekli inovasyon

İnovasyon çeşitleri arasında yer alan bir inovasyon türü de sürekli yani sürdürülebilir inovasyondur. Sürekli inovasyon, etkisi uzun süre sürecek olan bir inovasyon türüdür.

Ulusal inovasyon

Bir ülkede inovasyon, sürdürülebilir büyüme ile birlikte toplumdaki refahı ve iş olanağının artmasını ifade eder. Devletler için önceliklerden birisi de inovasyon için gerekli koşulları yaratmaktır. Ulusal inovasyon sistemi, kurumlar aras bilgi, regülasyon ve finansman akışlarını düzenleyen bir sistemi ortaya koyar.

Yaratıcı inovasyon

Yaratıcılık ve yenilikçilik, bir ürün ya da hizmeti olduğundan daha farklı ve iyi hale getirmektir. Yaratıcı inovasyon sürecinin fikir yaratma, fikir seçme, fikri geliştirip uygulama ve yayma şeklinde ilerlediğini söyleyebiliriz.

Teknolojik inovasyon

Teknolojik inovasyon; teknolojik olarak yeni bir ürünün ya da sürecin geliştirilmesi, mevcut ürün ve süreçlerde önemli teknolojik yenilikler yapılmasıdır.

Sosyal inovasyon

Sosyal inovasyonu, sosyal bir ihtiyaca mevcut çözümlerden daha iyi bir şekilde cevap verirken aynı zamanda toplumun yeteneklerini geliştirerek sosyal, ekonomik ve çevresel kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan yeni çözümler olarak tanımlayabiliriz.

Tersine inovasyon

Inovasyon genelde gelişmiş ülkeler tarafından yapılır. Tersine Inovasyonda bu yenileşme çalışmalar gelişmiş olan ülkede değil, gelişmekte olan yani azgelişmiş ülkelerde oluşturulup daha sonra gelişmiş ülkelere geçen her türlü inovasyon olarak tanımlanmaktadır.

Inovasyon nasıl yapılır?

İşletmelerin rekabet avantajlarını koruyabilmeleri için sürekli olarak inovasyon yapmaları gerekir. Bunun için de ürettikleri ürünleri ve sundukları hizmetleri daha iyi, daha yararlı, daha kaliteli ve daha çekici hale getirmenin; yaptıkları işleri daha iyi, daha etkin ve daha verimli yapmanın yollarını ararlar.

Müşterilerin değişen ihtiyaçları, yeni müşteri istekleri, teknolojideki gelişmeler gibi pek çok fırsat onların inovasyon fikirleri geliştirmelerini sağlar.

Inovasyon örnekleri

Inovasyon Nedir? En iyi Inovasyon Örnekleri

  • Çocuk yataklarının yarış arabası olarak tasarlanması
  • Televizyon ekranlarının gittikçe incelmesi ve çok daha kaliteli görüntü vermesi,
  • Cep telefonlarının akıllı telefona dönüşmesi,
  • Robot elektrikli süpürgeler
  • Süpermarketlerin sanal mağazalar da açarak, satın alınan ürünleri müşterilerinin kapısına kadar getirmesi
  • Diş macunlarının ya da ketçap şişelerinin baş aşağı olarak durması

Inovasyon nedir, neden yapılır, Inovasyonun önemi nedir, Inovasyon çeşitleri ve Inovasyon örnekleri hakkında detaylı bilgiler verdiğimiz yazımız burada sona erdi.

Inovasyon hakkında sıkça sorulan sorular

Inovasyon kısaca nedir?

Inovasyon (Latince: Innotavus) (İngilizce: Innovation), Türkçe karşılık itibari ile yenilik anlamında kullanılmaktadır. ancak Inovasyon sadece yenilik demek değildir. Inovasyon icat da değildir.  Inovasyon bilim ve teknolojinin, toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesidir. 

Inovasyon niçin yapılır?

Inovasyon, sıkı rekabet ortamında mücadele eden yapıların kar etmenin yanı sıra var olması için yapılır.

Inovasyon neden önemli?

Bir yapının ticari hayatında başarıya ulaşabilmesi için Inovasyon anahtar faktördür ve ticari faaliyetin gerçekleştiği tüm alanlarda söz konusudur.

Ürün İnovasyonu nedir?

İşletmeler ve şirketler tarafından pazara sunulan ürünlerden farklı ve daha gelişmiş bir ürünün geliştirilmesi işlemidir. Ürün inovasyonu için cesaret, uyumlu ekip çalışması, tutarlılık, kararlılık, disiplin ve odaklanma gereklidir. Ürün inovasyonu’ nun gerçekleştirilmesi için her zaman yeni bir ürünün üretilmiş olmasına gerek yoktur. İşletmenin mevcut ürünü üzerinde etkili değişiklik ve geliştirmeler yapması operasyonu da ürün İnovasyonu olarak kabul görebilir.

Pazarlama İnovasyonu nedir?

Pazara sunulmak için hazır olan ürün veya hizmetlerin pazara etkili şekilde sunulmasıdır. Pazarlama İnovasyonu oldukça geniş bir alandır. Örneğin bir ürünün müşteriyi çekecek şekilde yaratıcı bir ambalajla sunmasını dahi pazarlama inovasyonunun içerisinde kabul edilebilir. Montaja hazır mobilya ürünlerinin kurucu olan IKEA pazarlama inovasyonu örnekleri denildiğinde akla ilk gelebilecek firmalardan biridir.

Hizmet İnovasyonu nedir?

İşletme ve şirketler tarafından pazarda yer alan bir hizmetin yenilerek gelişmiş çözümler sunmasıdır. Tıpkı ürün inovasyonunda olduğu gibi hizmet inovasyonunun gerçekleşmesi için de yeni bir hizmetin sunulmasına gerek yoktur. İşletmeler mevcut hizmetlerine de farklı bir bakış açısı ve hizmet anlayışı geliştirerek müşterilerine sunabilir. Bir hastanenin laboratuvar sonuçlarını internete yüklemesi veya cep telefonu gibi iletişim cihazınıza mesaj göndermesi hizmet inovasyonu örneğidir.

Organizasyonel İnovasyon nedir?

İşletme ve şirketler ürün veya hizmetler geliştirir/üretirler. Bu işletmelerin rekabet avantajı yakalaması, rakiplerinin önüne çıkması ve bunu korumak için uyguladığı İnovasyon ve iş yapış şekilleridir.

Sürekli inovasyon nedir?

İnovasyon çeşitleri arasında yer alan bir inovasyon türü de sürekli yani sürdürülebilir inovasyondur. Sürekli inovasyon, etkisi uzun süre sürecek olan bir inovasyon türüdür.

Ulusal inovasyon nedir?

Bir ülkede inovasyon, sürdürülebilir büyüme ile birlikte toplumdaki refahı ve iş olanağının artmasını ifade eder. Devletler için önceliklerden birisi de inovasyon için gerekli koşulları yaratmaktır. Ulusal inovasyon sistemi, kurumlar aras bilgi, regülasyon ve finansman akışlarını düzenleyen bir sistemi ortaya koyar.

Yaratıcı inovasyon nedir?

Yaratıcılık ve yenilikçilik, bir ürün ya da hizmeti olduğundan daha farklı ve iyi hale getirmektir. Yaratıcı inovasyon sürecinin fikir yaratma, fikir seçme, fikri geliştirip uygulama ve yayma şeklinde ilerlediğini söyleyebiliriz.

Teknolojik inovasyon nedir?

Teknolojik inovasyon; teknolojik olarak yeni bir ürünün ya da sürecin geliştirilmesi, mevcut ürün ve süreçlerde önemli teknolojik yenilikler yapılmasıdır.

Sosyal inovasyon nedir?

Sosyal inovasyonu, sosyal bir ihtiyaca mevcut çözümlerden daha iyi bir şekilde cevap verirken aynı zamanda toplumun yeteneklerini geliştirerek sosyal, ekonomik ve çevresel kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan yeni çözümler olarak tanımlayabiliriz.

Tersine inovasyon nedir?

Inovasyon genelde gelişmiş ülkeler tarafından yapılır. Tersine Inovasyonda bu yenileşme çalışmalar gelişmiş olan ülkede değil, gelişmekte olan yani azgelişmiş ülkelerde oluşturulup daha sonra gelişmiş ülkelere geçen her türlü inovasyon olarak tanımlanmaktadır.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu